คลิปช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบกอดกับ ทูลกระหม่อมหญิง สร้างขวัญและกำลังใจ (แก้ไข, สถิติ)

          เป็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศเห็นแล้วใจชื้นจริง ๆ เมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีช่วงเวลาที่อบอุ่นกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

          สร้างความประทับใจและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับภาพช่วงเวลาอันอบอุ่นของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ยามในนี้ต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และให้กำลังคนไทยทั้งประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโอบกอดกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับกำลังใจ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

#kingbhumibol

CiNNtv3

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ