ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงโพสต์ภาพและข้อความอาลัยถึงในหลวงร.9 เมื่อวันต้องทรงกราบทูลลา (แก้ไข, สถิติ)

 2 วันเต็มหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิง แต่ยังอยู่ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานยังพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ภาพพร้อมข้อความรำลึกวันกราบทูลลา

วันที่ 29 ตุลาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงโพสต์ภาพของพระองค์ฉายหน้าพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอิสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับทรงระบุข้อความอาลัยว่า “…ยังนึกถึงวันที่ต้องกราบทูลลาส่งเสด็จพ่อสู่สวรรคาลัย  วันนี้จะเชิญเสด็จพ่อสู่ทิพย์วิมาน ”  

 

 ขอบคุณที่มา @nichax

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ