เปิดโฉมหน้าปัจจุบัน บัณฑิตจุฬาฯ คนสุดท้าย ที่ได้รับปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (คลิป) (แก้ไข, สถิติ)

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งสุดท้าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

        และนิสิตคนสุดท้าย ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ นางสาว โอบเอื้อ อิ่มวิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        โดย ดร. โอบเอื้อ อิ่มวิทยา ได้เผยความรู้สึกของเธอผ่าน Bright News ด้วยว่า "ท่านเป็นเหมือนปูชนียบุคคล ที่เป็นแบบอย่างของเรา เราก็ตื้นตันใจ เหมือนเราก็ปลื้มปิติค่ะ " นอกจากนี้เธอยังเปิดใจอีกด้วยว่า เธอได้น้อมนำหลักการของพระองค์ ในด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการทำงาน เพราะพระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ ทรงประดิษฐ์ ทรงพัฒนานวัตกรรมมากมาย เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งเธอคาดหวังจะเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป..

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอและข้อมูลจาก Bright News

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ