เปิดพระฉายาลักษณ์ ๒ พระราชนัดดา ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ที่ยังมีพระชนม์ชีพ จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์ (แก้ไข, สถิติ)

           ข่าวพระราชสำนัก โดยแฟนเพจเฟสบุ๊คในชื่อ "Thairoyalfamily" ได้เปิดเผยข้อมูล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ยังมีพระชนม์ชีพ

                โดยระบุข้อความว่า " ปัจจุบันเหลือ ๒ พระองค์/องค์ จากทั้งหมด ๑๕ ราชสกุลรวมทั้งสิ้น ๑๑๗ พระองค์/องค์ " ได้แก่ ๑. พระองค์หญิงอินทุรัตนา (ซ้าย) พระอิสริยยศเดิมคือ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา" พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์ต้นราชสกุล"บริพัตร" ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับกับ ร้อยเอกสมหวัง สารสาส และหย่าในเวลาต่อมา ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๙๖ ปี และยังทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" เพียงพระองค์เดียวในขณะนี้อีกด้วย

           ๒. "ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต" (ขวา) หรือ "ท่านหญิงปีนัง" พระอิสริยยศเดิม "หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย" พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์ต้นราชสกุล"วุฒิชัย" ประสูติแต่หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับ คุณวิรัช ณ สงขลา และอีกครั้งกับคุณอี. มอแกน กิลเบอร์ต ปัจจุบันทรงเจริญชันษา ๘๓ ปี มีเรื่องเล่าว่ากันว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ทรงเป็นพระราชนัดดาในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ที่มีพระสิริโฉมที่สุด หากแต่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เคยตรัสไว้ว่า "ไม่จริงหรอก คนที่พูดคงไม่เคยเห็นท่านหญิงนังน่ะซิ" 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Thairoyalfamily

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ